Leaving Already?
Get 5% OFF On Your Purchase

Click the button below to unlock the deal and reveal a discount code to use at checkout.

1. Utforming av salgskontrakt

1.1. Salgskontrakten mellom kjøper og selger skal anses som gyldig når kjøperen bekrefter den konfigurerte handlekurven som gir adressen for levering av varen, velger den mest passende betalingsmetoden og gjør seg kjent med de interne reglene til den elektroniske butikken.


2. Kjøpers rettigheter

2.1. Kjøper skal ha rett til å kjøpe varer i denne elektroniske butikken i samsvar med de angitte reglene og de interne betingelsene for den elektroniske butikken.

2.2. Kjøper skal ha rett til å si opp salgsavtalen med "Teddyway" elektroniske butikken. Dersom en kjøper er villig til å si opp denne avtalen, må han/hun varsle selgeren om det skriftlig (via e-post), med angivelse av årsak til retur av varen og ordrenummer senest 7 dager etter levering av varen. Salgsavtalen kan ikke sies opp i visse tilfeller som er angitt i lovgivningen i EU og Republikken Litauen.


3. Kjøpers forpliktelser

3.1. Kjøper plikter å betale full pris for de utvalgte varene.

3.2. Når varen er levert og kjøperen nekter å akseptere de leverte varene uten å gi noen rimelig forklaring eller dersom adressen som kjøperen har oppgitt ikke er korrekt, er kjøperen forpliktet til å dekke portokostnaden som er bestemt av vekten av varen. pakke.

3.3. Kjøperen som bruker «Teddyway» elektroniske butikktjenester skal godta og være forpliktet til å følge disse reglene og bestemmelsene i salgskontrakten.

3.4. For å kunne betale for varen som kjøpes skal kjøper oppgi varens bestillingsnummer.


4. Selgerens rettigheter

4.1. Ved spesielle omstendigheter har selgeren rett til midlertidig eller fullstendig å avslutte aktiviteten til den elektroniske butikken uten forvarsel til kjøperne.

4.2. Selger har rett til ensidig å endre disse vilkårene og betingelsene uten forvarsel.

4.3. Dersom kjøper velger å betale for varen på forhånd og ikke foretar noen betaling innen 7 dager, kan selger nekte å oppfylle bestillingen.

4.4. Selger har rett til å kansellere en bestilling når som helst og på grunn av eventuelle forhold forutsatt at selger refunderer kjøperen hele beløpet som er betalt.


5. Selgerens plikter

5.1. Selger skal sørge for forsvarlige forhold for bruk av elektronisk butikk.

5.2. Selger er forpliktet til å levere de bestilte varene til adressen og i henhold til leveringsmåten kjøper har angitt.

5.3. Under visse omstendigheter når selgeren ikke kan levere varen kjøperen har valgt, skal han/hun tilby en annen vare, men dersom kjøperen nekter å akseptere den tilbudte varen, er selgeren forpliktet til å returnere pengene til bankkontoen angitt av kjøper innen 7 virkedager.


6. Varelevering

6.1. Selgeren eller den som selgeren bemyndiger skal holdes ansvarlig for levering av varer.

6.2. Kjøper skal sjekke varens tilstand sammen med selger eller med den som er bemyndiget av selger.

6.3. I tilfelle skade på pakken kan kjøperen nekte å akseptere pakken som angir det i leveringsdokumentet.

6.4. All leveringsinformasjon - Leveringsinformasjonsside.


7. Returnere en vare

7.1. Prosessen med å returnere en vare er underlagt ordre nr. 217 av 29. juni 2001 fra økonomiministeren i Republikken Litauen "Angående godkjenning av reglene for retur og erstatning av varer".

7.2. Varen kjøperen returnerer til selgeren skal være i originalpakningen og uskadet.

7.3. Varer skal returneres til adressen spesifisert av selger. Dersom varen er uegnet for bruk på grunn av dårlig kvalitet, skal returporto betales av selger.

7.4. Dersom varen returneres på grunn av dårlig kvalitet, er selgeren forpliktet til å erstatte denne varen med den nye varen av god kvalitet. Dersom selger ikke har nødvendig vare på lager, skal kjøper få tilbakebetalingen.


8. Ansvar

8.1. Kjøper skal holdes ansvarlig for sine handlinger utført mens han handlet i butikken "Teddyway".

8.2. Kjøperen skal ikke holdes ansvarlig for informasjonen plassert av andre nettsteder, selv om den elektroniske butikken "Teddyway" gir referanser til slike nettsteder.

8.3. I tilfelle det oppstår skader, skal den ansvarlige betale erstatningen til den skadelidte.


9. Informasjonssending

9.1. Alle spørsmål og meldinger skal sendes til e-postadressen som er oppgitt i elektronisk butikk eller ved å ringe oppgitt telefonnummer.

9.2. Selger skal sende kjøperen all informasjon til e-postadressen som ble oppgitt under bestillingen.


10. Sluttbestemmelser

10.1. Disse vilkårene og betingelsene er underlagt lovgivningen i EU og Republikken Litauen.

10.2. Utseendet, størrelsen og fargen på alle produktene kan avvike noe fra bildene som vises i nettbutikken.

10.3. Tvister om gjennomføringen av disse vilkårene skal avgjøres ved forhandlinger. I tilfelle mislykkede forhandlinger skal tvister avgjøres i samsvar med EU-lovgivningen i Republikken Litauen.

Product added to wishlist

In order to improve your browsing quality, cookies are used on this site for statistical and marketing purposes, which can be disabled at any time.